Geschiedenis Lathumsvolksfeest

Elke vereniging kent een geschiedenis aan gebeurtenissen. Al deze gebeurtenissen maken de vereniging zoals deze in zijn huidige staat ook is. Bepaalde tradities maken het feest waar een eigen identiteit aan hangt en zo onstaat door de jaren heen de Folklore. De Folklore van het Lathumsfeest.

Het onstaan van de vereniging

Elke vereniging kent een geschiedenis aan gebeurtenissen. Al deze gebeurtenissen maken de vereniging zoals deze in zijn huidige staat ook is. Bepaalde tradities maken het feest waar een eigen identiteit aan hangt en zo onstaat door de jaren heen de Folklore. De Folklore van het Lathumsfeest.
Zoals elke vereniging heeft, heeft ook de feestvereniging Lathum een historisch, zo niet een welbewogen bestaan.

Het feest is oorspronkelijk ontstaan uit een buurtgemeenschap, welke in het jaar 1903 een feest organiseerde bij Hupkes op de deel. De namen van deze mensen zijn ons helaas niet bekend.
Enkele bestuursleden uit de periode voor de tweede wereldoorlog zijn: Herman Beekman, Hendrik Lebbing, Drikus van Diek, Tiecken en Kriesels.

Dat er in die tijd vrolijk aan toe ging blijkt wel uit het feit, dat de heer Siepman uit Westervoort eens met de ijscokar, welke door een paard werd getrokken, de tent kwam binnenrijden.
Vervolgens verstoorde de tweede wereldoorlog gedurende enkele jaren de feestvreugde.

Na deze tijd werd gelukkig de oude draad weer opgenomen en zorgden met name deze mensen ervoor dat wij nu vele jaren later het Lathumsfeest nog steeds als een volksfeest vieren: Unk Abbing, J. Beekman, K. Beekman, D. Katgert, J. de Wit, J. Tiecken, H. Hagen, W. Buurkes, H. Berends, A. Koenhen, J. van Es, T. Cave, J. Jansen, C. Derksen, P. Israel, F. Beekman, W. Wolsink, T. Tiecken, W. Koenhen, H. van de Berg.

Lange tijd sprak men van de "Oranje vereniging". In 1969 werd besloten om van de Oranje vereniging een vereniging te maken met vaste leden. In 1975 veranderd de naam Oranje vereniging in Feestvereniging Lathum. Echter de naam Oranje vereniging blijft nog lang terugkomen in officiële stukken (bv de vergunning in 1980).

Het feest was in de jaren 50 en 60 nooit in het weekend. In 1964 is het feest nog op dinsdag 8 en woensdag 9 september. De danstent had dat jaar een lengte van 24 meter en kwam van de familie Visser, welke nog jaarlijks de tent verzogd voor het Lathumsfeest. Het vogelschieten was de eeste dag om 9.00 uur. En in de jaren 60 werd het feest geopend bij de pastorie, de vendeliers zwaaide daar voor de dominee, de pastoor en de burgemeester.

De voorzitters van de Feestvereniging Lathum

De voorzitters van de vereniging staan over het algemeen lang aan het roer. Veel voorzitters kent de vereniging dan ook niet in zijn bijna 115 jarig bestaan.

  • Ferdie Künne (2011 - Heden)
  • Wim Koenhen (1977 - 2011)
  • Peter Israël (1973 - 1977)
  • Jaap van Es (1964 - 1973)
  • Willem Tiecken (1958 - 1963)
  • Jochem Abbink (1946 - 1957)


De vendeliers

Na de eerste wereldoorlog is er in het jaar 1920 een groep mensen bij elkaar gekomen waaruit de vendeliers zijn ontstaan. Dit schijnt te zijn gebeurd in café Gieling in Giesbeek. De namen van deze mannen waren: H. Jansen (commedant), B. Wolsink, P. Schuiling, H. Beekman, T. Nijland en G. Gieling welke als instructeur werd aangewezen.

Door de jaren heen hebben de vendeliers verschillende commedanten gehad: H. Jansen, Piet v/d Beeten, Drikus Tiecken, Herman Teering, Geurt van Milligen, Gert Rutgers, Ronnie Beekman, Harry Beekman en Andre Hupkes.

De vendeliers zijn in de jaren 60 naar Italië geweest en hebben daar op een toernooi de eerste prijs behaald. Bij terugkomst in Lathum waren de heren in vreugdenstemming inclusief burgemeester van Riel. De burgemeester was ook meegegaan en had ook meegedronken.

Een van de taken van de van de vendelier was naast het zwaaien meelopen in de optochten en koper poetsen van de stokken.


Harmonie Juliana

Harmonie Juliana is al heel lang een vast component van het Lathumsfeest. Een Lathumsfeest zonder harmonie Juliana is eigenlijk niet voor te stellen. Echter is sinds 2014 Juliana opgeheven en zal deze harmonie niet meer te zien zijn tijdens de optocht op het Lathumsfeest. Het laat enkel en alleen nog maar geschiedenis achter zich.

De feestvereniging en Juliana is als het ware door de jaren heen als tweeling. Twee verenigingen die elkaar prima aanvulden en die gedeeltelijk ook dezelfde doelstelling hebben namelijk gezelligheid, samen iets presteren en tradities in ere houden. De harmonie Juliana zou in 2015 90 jaar hebben bestaan en helaas moet dit historisch feit aan ons voorbij gaan.

Toch blijkt de samenwerking tussen de harmonie en de feestvereniging niet zo ver terug te gaan als gedacht. De kerken hadden in die tijd een grote invloed op de mensen en de Protestantse kerk in Lathum vond lid zijn van een muziekvereniging iets wat niet paste.
De katholieke kerk dacht daar traditioneel heel anders over (carnaval), vandaar de enorme muziekcultuur in het katholieke Limburg.

Harmonie Juliana had daarom Giesbeek dan ook als vaste thuishaven gekozen. Dit is tevens de verklaring waarom de harmonie niet aanwezig was tijdens de Lathumse feesten. In de oorlogsjaren lag de muziekvereniging stil en starte weer in 1949. De tijden waren veranderd en vanaf die tijd gaf Juliana wel acte de precence op het Lathumsfeest.

Dit zou in hebben gehouden dat de harmonie in 2014 voor de 66e keer zou deelnemen aan het Lathumsfeest. Het Lathumsfeest is dan ook al die jaren de harmonie Juliana dankbaar voor haar inzet tijdens het Lathumsfeest.