Privacy Policy Lathumse Volksfeesten

Algemene informatie
Welkom op de Privacy Policy pagina!

Nieuwe privacywet (AVG): beveiliging van persoonsgegevens door Lathumse Volksfeesten Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking, oftewel de nieuwe privacywet. Deze is ook van toepassing voor verenigingen en stichtingen en daarom moeten ook Lathumse Volksfeesten (vereniging) gaan voldoen aan deze wet. In dit document gaan we nader in op de beveiliging van persoonsgegevens om de kans op een datalek te minimaliseren.

Bewaren van persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn op één centrale plaats opgeslagen en maken onderdeel uit van de administratie zoals die door de penningmeester beheerd wordt.
Procedure toegang tot persoonsgegevens
Op het moment dat er berichten verstuurd worden vanuit de bestuursleden, in de meeste gevallen de secretaris, vraagt deze deze op bij de penningmeester onder vermelding van welke informatie nodig is om de communicatie uit te sturen (bijvoorbeeld email-adressen om leden uit te nodigen voor de jaarvergadering of naam-adres-postcode-woonplaats voor het versturen van Kerst-kaarten). Zo voorkomen we dat persoons-gegevens door de organisatie gaan ‘zwerven’ en verkleinen we de kans op datalekken.
Beveiliging van ICT en bestanden
Persoonsgegevens van de vereniging staan op een pc, hiervan wordt de software up to date gehouden: automatische updates van het besturingssysteem worden uitgevoerd, er is een up to date virusscanner en spyware scanner, firewall staat aan en de computer is beveiligd met een wachtwoord. Op het Excel-bestand waarin de persoonsgegevens van de leden van Lathumse Volksfeesten vermeld staan is vermeld met een extra wachtwoord.
Gebruik van usb-sticks
Persoonsgegevens van leden van de vereniging staan niet opgeslagen op een usb-stik om het risico op een datalek te minimaliseren.
Beveiliging van de website
Via de website www.lathumsfeest.nl worden geen persoonsgegevens verzameld.
Bewaren van fysieke mappen
Er bestaan geen fysieke mappen waarin persoonsgegevens bewaard worden. Actie bij een datalek. Op het moment dat een datalek geconstateerd wordt dit opgepakt door de secretaris. Deze informeert de persoon/personen die het betreft en zet eventueel extra benodigde maatregelen in