Vendeliers van Lathum

Een Lathumsfeest zonder de Vendeliers is niet voor te stellen. Het hoort bij de traditie en ze zwaaien elk jaar met veel plezier de vaandels. Ook dit jaar zullen ze er weer bij zijn en omdat er een nieuwe website is gebouwd is er ook ruimte gemaakt voor de heren die elk jaar weer hun acte de precance geven aan het koningspaar.

De vendeliers zijn:

- Andre Hupkes (Commedant)
- Hilco Peters
- Roel Dolman
- Theo Kraaievanger
- Jeroen Puinman
- Ditmar Huben
- Ronald Bernds

Vendelen

Alsof er niets eenvoudigers bestaat op de wereld, laten de vendeliers hun fladderende vaandels door de lucht wervelen en stralen daarbij een bewonderenswaardige rust uit. Maar aan dit schijnbaar gemak ligt harde training ten grondslag. Iedere nog zo kleine haastige beweging doet de kunst teniet. En een kunst is het zeker, 99 verschillende zwaaien even goed met de linker- als met de rechterhand te beheersen: van de lichaamszwaai en de draaiingen boven het hoofd tot de hoge luchtworpen

Uitleg over vendelzwaaien

Vendelen (ook wel vendelzwaaien of vaandelzwaaien genoemd) is het ritueel van vendelzwaaiers. Vendelen is een bezigheid wanneer het vendel door bekwame, kundige handen gezwaaid wordt. Er ontstaat dan een spel van meer dan plezier alleen, maar ook van toegewijde eerbied. In oude tijden hebben schutterijen en gilden hun kerken en dorpen beschermd tegen stropende benden en huurlegers die de dorpen platbrandden en de kerken beroofden. De gildebroeders beschermden wat hun het dierbaarst was: hun vrouwen en kinderen, huis en haard. En als dan het gevaar voorbij was, sloegen zij met hun vaandels een gebed om zich heen, omdat zij zo meer konden zeggen als in woorden uitdrukken. En zo heeft eeuwen lang het zwaaien van het vaandel haar waarde behouden als meer dan alleen een traditionele betekenis.

Voor het spel geldt dit mooie, zinvolle arerosticon (een gedicht waarvan de eerste letter van de regels een naam vormen):

V dat is Vrede
E dat is Eendracht
N dat is Noblesse
D dat is Discipline
E dat is Eer
L dat is Lach en Leven

Klassiek vendelen

Als de landvorst de schutters van de diverse steden opriep, dienden zij zich op een centrale plaats te verzamelen. Elke schuttersgroep voerde zijn eigen vaandel en vendels mee. Het is vrijwel zeker dat bij de aankomst de vendels neigden voor stedelijke overheden en landvorst, bij wie de schutters zich present meldden. Het komt waarschijnlijk voor dat uit het neigen en zwaaien van de vendels het huidige vendelen is voortgekomen, temeer omdat nu doorgaans gevendeld wordt wanneer de schutterskoning aanwezig is: de zogenoemde vendelhulde.

Betekenis van het vendelzwaaien
Vendelhulde: een uitbeelding van een strijd tussen goed en kwaad

Er zijn folkloristen geweest, die in de vendeldemonstratie van schutterijen niets anders zagen dan louter eerbetoon aan de Pastoor, Burgemeester enz. Sommigen beweren ook dat het ontstaan van dit imposante vlagvertoon te zoeken is in de Middeleeuwse Meigilden of oud Germaanse bloedbroederschappen. De betekenis van het vendelen zoals dit tegenwoordig gekend wordt heeft een andere intentie. De vendelhulde zelf wordt een gebed en strijd genoemd, terwijl de vendeliers er steeds aan worden herinnerd, dat ze met gewijde vaandels vendelen.

Eerste ronde: hierbij wordt tot de vendeliers gesproken
- Het rondzwaaien boven het hoofd betekent: houd je kloek en sterk in de strijd die komen gaat.
- Als de vlag wordt rond gegooid om de hals betekent dit: weer je geducht al zal dit ook je hoofd moeten kosten.
- De vlag draait om de lendenen: geef aan dit werk je kracht, je lichaam, desnoods je leven.
- De vlag draait om de knieƫn: houd je leden lenig en kunt ook knielen.
- De vlag draait om de enkels: laat de vlag steeds draaien, maar zorg dat ze schoon en rein blijft, zoals de lelie, het symbool hiervan (de vendelier mag nimmer met het vaandel de grond raken).

Bron: http://www.schutterijdoornenburg.nl/vendeliers/vendelen.html

 
Adres

De Horst 34
6988AR Lathum

Telefoon:
0621571161
E-mail:
info@lathumsfeest.nl
Facebook
Movies5traditional breakfasttraditional breakfasttraditional breakfast