Ralf Koenhen

Koning van van Lathum 2016

Lathumsfeest 2017Lathumsfeest 2017


Ook dit jaar weer Cocktails in de tent
Aangepast programma Lathumsfeest 2017

Beste leden van het Lathums Feest,

In verband met het onverwachte overlijden Werner Elshof onze mede-dorpsgenoot en hoofdsponsor van de Lathumse Volkfeesten passen wij, na overleg met de familie, de activiteiten voor dit jaar op een aantal punten aan.

Donderdagavond starten we zoals gepland met de optocht. Het muziekkorps en vendeliers lopen in de optocht mee. De fanfare speelt echter geen muziek. De Koning van vorig jaar wordt opgehaald aan De Horst en gaat onder begeleiding naar de tent op De Hörs. In de tent speelt de fanfare en wordt gevendeld.

Om 20.00 uur start het prijsschieten. Dit jaar wordt er echter niet doorgeschoten tot de gehele vogel eraf is. Er wordt gestopt op het moment dat de alle ledematen eraf zijn. Dit jaar kent het Lathums Feest dus geen Koning. De tent is daarna open. Vrijdagochtend vindt de uitvaart van Werner plaats. De mannenactiviteit wordt daarom verplaatst van de ochtend naar de middag; start 14.30 uur.

Alle andere activiteiten, inclusief de Kindermorgen in samenwerking met de school op vrijdagochtend, vinden doorgang zoals in het programmaboekje vermeld.

Het Bestuur Lathumse Volksfeesten

Tijd tot het Lathumsfeest

Stukjes van de oud-koningen

Voorwoord Lathumsfeest 2017

Alweer een jaar om,

Dit jaar beginnen we op donderdag 21 september aan het 114e Lathums Volksfeest. Wij gebruiken de naam Lathums Volksfeest steeds meer omdat we merken dat instanties en bedrijven niet zoveel hebben met de term Feestvereniging, maar wel mee willen werken of ons willen ondersteunen als we een Volksfeest organiseren.

Dit organiseren doen wij inmiddels met 8 bestuursleden en natuurlijk met hun partners, daarnaast een grote groep vrijwilligers, vaak worden die personen tijdens het welkomst-woord in de tent even gauw benoemd met de term: “alle vrijwilligers bedankt” omdat we bang zijn om iemand te vergeten. Toch ga ik een poging doen om naast de 8 bestuursleden, hun partners en de vendeliers de vele andere bij naam te noemen:

- Hilco Peters (Rond gaan met lidmaat schap kaarten buitengebied)
- Frank Schuiling (muziek op de vrijdag morgen en middag
- Frits van de Berg (Hulp bij de palen tijdens het ringsteken en hulp bij het opbouwen)
- Dirk Hogeweg (Hulp bij de palen tijdens het ringsteken, verkeers brigadier, hulp bij opbouwen)
- Henk Koenhen (Hulp bij het opbouwen)
- Hans Tikken (Bord club van 100 op hangen)
- Bennie Rutgers (Hulp bij de palen tijdens het ringsteken, vuil container verzorgen)
- Stella Stegeman (Rondgaan met lidmaatschap kaarten)
- Bart Kraaijvanger (Hulp bij het vogelgooien)
- Wim Matser (Hulp bij het op bouwen, oud-ijzer container)
- Fred van de Berg (Hulp bij het op bouwen)
- Gerard van Dijk (Maken van de vogel)
- Peter Keultjes (Zorgt voor de koffie en snaps tijden het ringsteken)
- Miep van Hunen (Zorgt voor de koffie tijdens het vogelgooien)
- Frans Lambregts (Zorgt voor de invulling van de Cocktail bar)

En het mooie van dit is dat we bij niemand hoeven te vragen of ze het volgend jaar weer willen doen, ze staan er gewoon. Mocht ik iemand vergeten zijn, dan meld je je maar bij mij en drinken we een biertje tijdens de feesten.

Dit jaar hebben we samen weer een mooi programma voor het Lathums Feest in elkaar kunnen zetten. Zo is het nieuwe schoolteam vorig jaar enthousiast geworden en is dit jaar met een voorstel gekomen voor de invulling van de kindermorgen. Samen met ons gaan we ook de schoolgaande kinderen weer actief bij Lathums Feest betrekken.

Op onze website: www.lathumsfeest.nl en via Facebook vindt u het complete programma en kunt u de laatste ontwikkelingen volgen.

Namens het bestuur wens ik jullie allemaal een goed Lathums Volksfeest toe.

(voorzitter)